Eigentijdse toezichthouder met voorzitterskwaliteiten

CITYMARKETING TILBURG (CMT)

"Tilburg is de stad waar het normaal is dat gewone mensen samen buitengewone dingen creëren"

Tilburg is een stad waar iedereen ertoe doet. Iedere inwoner moet zich vrij, geaccepteerd en (sociaal) veilig voelen. Zichzelf kunnen zijn en een kans krijgen om mee te doen. Sinds 2015 zorgt Stichting Marketing Tilburg voor de uitvoering van het gemeentelijk citymarketingbeleid. De Stichting heeft de prachtige rol om Tilburg te positioneren, zowel nationaal als internationaal. Met gespecialiseerde topmarketeers en een enorm netwerk staat de stichting aan de basis van het merk Tilburg. En dat doen ze goed! Met een begroting van bijna 2 miljoen en winnaar nationale Citymarketing 2023 werkt het team gedreven aan verdere groei en ontwikkeling, van zichzelf en het merk Tilburg. 

Doelstellingen en ambities
Voor de organisatie en daarmee ook de Raad van Toezicht staan de komende jaren een aantal ambities en doelstellingen centraal. Extern is deze gericht op stakeholdermanagement en met name de veranderende rol richting stakeholders. CMT is de afgelopen jaren flink gegroeid en is bezig met een transformatie van met name uitvoerend naar óók strategisch adviserend. Dat vraagt een andere profilering, nieuwe samenwerkingen en een sterkere consulterende en aanbevelende rol richting alle belanghebbende voor een ijzersterk merk Tilburg. Dit betekent juiste keuzes maken en focus aanbrengen. Maar ook andere partijen meenemen en zorgen voor een groot (maatschappelijk) draagvlak. Intern zijn verdere professionalisering van de organisatie en mee kunnen bewegen met de groei belangrijke speerpunten. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid, digitalisering, AI en inclusie zitten ook in het hart van onze transformatie.

CITYMARKETING TILBURG (CMT)

Eigentijdse toezichthouder met voorzitterskwaliteiten
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen. De leden van de Raad van Toezicht leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en huidige maatschappelijke activiteiten. De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. De sfeer en wijze van omgang zijn open, informeel en professioneel. 

Voor deze rol zoeken we een ervaren toezichthouder met aantoonbare voorzitterskwaliteiten. Iemand die gewend is binnen een bestuurlijk en politieke omgeving te acteren, midden in de samenleving. Een netwerker met een hoog maatschappelijk bewustzijn die snapt wat regionale DNA, geschiedenis en de dynamiek binnen een gemeente met zich meebrengt. De voorzitter verbindt, houdt overzicht, straalt vertrouwen uit, relativeert en heeft ervaring met toezichthouderschap zowel vanuit een ontvangende als toezichthoudende rol. Daarnaast speelt de voorzitter ook een grote rol als sparringpartner en verbindende werkgever voor de directeur-bestuurder en escaleert waar nodig naar het bestuur van de Gemeente Tilburg als belangrijkste stakeholder.

Gevraagd wordt een moderne kijk op het toezichthouderschap: transparant, reflectief en dichtbij met de juiste (bestuurlijke) afstand. De Raad van Toezicht wil een eenheid in verscheidenheid vormen, een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden met verschillende achtergronden, zodat discussies verrijkt worden en onderwerpen op diverse manieren belicht kunnen worden. 

De RvT-leden ontvangen een gepast vergoeding voor hun werkzaamheden waarbij ook rekening gehouden wordt met de extra tijdsinvestering van de voorzitter. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal vier jaar.  

PROFIEL | INTEGRALE DENKER, ROLVAST EN INLEVEND

“Wijsheid begint met verwondering” – Socrates (de vragensteller)

Integrale denker
Per definitie ben je op zoek naar verschillende perspectieven en heb je een hoog abstractieniveau waardoor je in staat bent altijd breed te denken en te doen. Je wilt het speelveld buiten kennen en stelt op het juiste moment de juiste vragen. Daarbij ben je communicatief sterk. De verschillende gremia voelen zich verbonden met de organisatie, versterken elkaar en voelen zich gehoord en gezien. Je deelt informatie of vraagt deze juist op zodat dit gebruikt kan worden bij verdere visievorming en uitvoering van de strategie.

Rolvast
Je bent op de hoogte van maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen. Je hebt politieke antennes en weet hoe het spel gespeeld moet worden. Daarbij ondersteun je de directeur-bestuurder en de organisatie zonder over te nemen. Je daagt anderen uit mee te doen, stimuleert richting geven en durft het ambitieniveau ter discussie te stellen. Je vraagt door om te onderzoeken, met behoud van het goede dat er ligt, wat mogelijk is, zodat nieuwe wegen naar de toekomst ontdekt worden. Op zoek naar wie het weet, het beste idee, de dialoog. Op zoek naar de eigenwijsheid van de mensen. Je helpt koers houden zonder te sturen Met elkaar kijk je naar de grote lijnen en maak je keuzes. Ieder vanuit haar/zijn rol en in samenwerking en verbinding met de ander. 

Inlevend
De rol van de voorzitter vraagt schakelkracht in acteren. De ene keer sturend en de andere keer alleen luisteren. Afhankelijk van wat het proces, de Raad van Toezicht, de organisatie of de directeur-bestuurder nodig heeft. Dit doe je met de nodige dosis humor, transparantie en relativeringsvermogen, waarmee je ruimte voor anderen creëert en een goede open sfeer behoudt waar zorgen gedeeld kunnen worden. Je bent daarbij sensitief en durft verschillende stijlen te hanteren zonder jouw rolvastheid te verliezen.

Wat breng je mee?
We zoeken een vaardige voorzitter met toezichthoudende ervaring of kwaliteiten, een vanzelfsprekende autoriteit die weet waar zij/hij het over heeft. Daarnaast heb je gevoel voor politieke verhoudingen en snap je de context en de dynamiek van de (lokale) overheid. Uiteraard heb je affiniteit met de activiteiten en het doel van Citymarketing Tilburg en heb je genoeg tijd beschikbaar om deze rol als voorzitter te vervullen.

  • Mensenkennis 
  • Onderzoekend 
  • Structurerend 
  • Sparringpartner 
  • Reflectief 
  • Plezierig 
  • Betrokken 
  • Luisterend
  • Scherpzinnig

Geïnteresseerd? 
Wil jij je als voorzitter, samen met de andere toezichthouders en directeur-bestuurder, inzetten voor de verdere ontwikkeling van CMT en de positionering van Tilburg? Je kunt je interesse kenbaar maken door je (korte) motivatie en cv uiterlijk 13 februari 2024 te mailen naar madeleine.van.belkom@marketingtilburg.nl o.v.v. Vacature voorzitter Raad van Toezicht. De oriënterende gesprekken met de RvT en de directeur-bestuurder vinden plaats op donderdagavond 29 februari 2024. Een eventuele tweede ronde zal plaatsvinden op woensdagavond 6 maart 2024. De procedure is gericht op afronding half maart 2024, gesprek zal plaatvinden vrijdagmiddag 15 maart 2024.

Voor meer informatie over de inhoud en procedure kan contact opgenomen worden met Miloe van Sprang - Roegies (lid Renumeratie commissie RvT), miloevansprang@gmail.com