Winnaars posterwedstrijd bekend!

De winnaars van Posterwedstrijd De Ideale Buurt Maken We Samen zijn bekend! 29 inzendingen vanuit het hele land werden gedaan. CAST, Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg, daagde visuele talenten uit om een ontwerp te maken rondom duurzaamheid en wijkvernieuwing. Een visualisatie van de ideale buurt, de kracht van een wijk, om positieve energie bij mensen los te maken.

Verrassende perspectieven van hoog niveau

CAST was op zoek naar toegankelijke, aanstekelijke frisse verbeeldingen van de ideale buurt en nieuwe energie in de wijk. Hier werd goed gehoor aan gegeven. 29 inzendingen van hoog niveau kwamen binnen uit diverse hoeken. Architecten, grafisch vormgevers, kunstenaars, fotograven, illustrators en studenten van diverse opleidingen in design, bouwkunde en stedenbouw (Fontys Hogeschool voor de Kunsten, BUas, HAS, KW1C, Academie Artemis, Hogeschool Utrecht en Rotterdam) hebben posters ingezonden. De ontwerpen gaven verrassende perspectieven, een andere kijk, utopisch, abstract, confronterend en activerend.

Jury oordeel

De inzendingen werden beoordeeld door een onafhankelijke jury bestaande uit Esmah Lahlah (wethouder Mondiale Bewustwording Tilburg), Ben Smit (Marketing Tilburg), Lex Hildenbrant (architect), Carlijn Kingma (cartograaf denkwerelden) en Claudia Aarts – van der Harst (programmacoördinator CAST). De ontwerpen werden beoordeeld op de mate van activering, esthetisch aantrekkelijk, prikkelend en verrassend, origineel. Bij de keuze van de drie winnaars is tevens gekeken naar de herkenbaarheid voor de Tilburger. Belangrijk is dat de posters nieuwsgierig maken en aanzetten tot positieve energie, duurzame betrokkenheid en actie voor de ontwikkeling van je buurt.

Drie winnaars

De drie winnaars zijn:
- Ellamira Kluit, 23 jaar, studente Ruimtelijke Ontwikkeling Hogeschool Rotterdam
- Ruben Topia, 27 jaar, werkzaam in Tilburg als illustrator, art director en autonoom kunstenaar
- Wout Peeters, 21 jaar, Student ArtCode Tilburg aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten

De winnaars ontvangen voor hun ontwerp een prijs van €500,-. De drie winnende posters worden middels een intensieve campagne verspreid via de (online) kanalen van CAST én Marketing Tilburg. Daarnaast zullen de posters in de straten van Tilburg te zien zijn om bewoners te inspireren. Deze postercampagne zal 4 maart van start gaan en het startschot zijn van de inhoudelijke programmalijn Stad vol Energie, waarmee CAST in 2021 actief aan de slag gaat.

CASTatelier Stad vol Energie

De Ideale Buurt Maken We Samen. Hoe ziet nieuwe energie in de wijk eruit? Wat is de kracht bij mensen? Hoe wil je dat jouw buurt eruit ziet? Hoe kan de energietransitie bijdragen aan vernieuwing in de wijk? De komende jaren zullen in heel Nederland grootschalige verbouwingen plaats gaan vinden om hele wijken van het gas af te krijgen, huizen beter te isoleren en aan te sluiten op nieuwe vormen van energie. Deze grote verbouwing is tevens een grote kans om de kwaliteit van leven in bestaande wijken te versterken en verbeteren. Gedurende het hele jaar 2021 zal CAST diverse activiteiten organiseren rondom de woningopgave, duurzaamheid, vergroening, intensivering en wijkvernieuwing. De postercampagne heeft als doel om de drempel bij bewoners en ondernemers te verlagen, om onderlinge betrokkenheid te vergroten en om ruimtelijke opgaven aan sociale opgaven te verbinden. Hiervoor is bewustwording en een breed gesprek nodig. De posters zullen een visueel middel zijn om het brede publiek aan te kunnen spreken. Meer info.

What's new?