Het Taalhuis komt deze zomer naar je toe

Deze zomer kunnen Tilburgers met vragen over lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardig-heden terecht bij het mobiele Taalhuis. Medewerkers van Taalhuis Tilburg staan de hele zo-mervakantie op verschillende plekken in de gemeente Tilburg om aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. Ook laten zij mensen met een VR-bril ervaren hoe het is om niet goed te kunnen lezen.

Met de bakfiets erop uit

Het mobiele Taalhuis is een Taalhuis op wielen: met de bakfiets trekken de Taalhuismedewerkers er deze zomer op uit. Zij staan gedurende de zomervakantie op verschillende plekken in Tilburg om daar met mensen in gesprek te gaan over laaggeletterdheid. Tessa Persijn, coördinator van het mobiele Taalhuis: “Met het mobiele Taalhuis hopen we veel nieuwe mensen te spreken. Dat is be-langrijk, want er rust nog steeds een taboe op het onderwerp laaggeletterdheid. We gaan met de bakfiets zorgen voor leuke activiteiten voor jong en oud. Doen, beleven, leren en elkaar ontmoeten staan centraal.” Een van de middelen is de VR-bril, die mensen laat ervaren hoe het is om niet goed te kunnen lezen. Ook geven de Taalhuismedewerkers een mini-smartphonecursus. Handig voor mensen die hun smartphone beter willen leren begrijpen. Tessa Persijn: “Ik hoop ook nieuwe taal-enthousiastelingen te ontmoeten die zich als taalvrijwilliger willen inzetten voor taalactiviteiten of digitale activiteiten.”

Data en locaties

Je vindt de bakfiets van het Taalhuis onder andere op 9 augustus op het Burgemeester de Mortel-plein, op 23 augustus bij de budgetkermis ’t Laar en op 28 augustus bij Koningsoord in Berkel-Enschot. Kijk voor een compleet overzicht van data en locaties op www.taalhuismb.nl. Wil je dat het Taalhuis ook bij jou in de buurt komt of een bezoekje brengt aan jouw organisatie? Neem contact op met Tessa Persijn, via tessapersijn@bibliotheekmb.nl

Over Taalnetwerk Midden-Brabant en Taalhuis

Het Taalnetwerk Midden-Brabant is een samenwerking tussen Bibliotheek Midden-Brabant/Theek5/Bibliotheek Heusden | ROC/KW1C, School voor Educatie & Inburgering | MST | ContourdeTwern en Stichting Lezen & Schrijven die zich sinds 2015 gezamenlijk inzet om laaggelet-terdheid aan te pakken in Midden-Brabant. Samen met gemeenten heeft Taalnetwerk Midden-Brabant Taalhuizen opgezet. Bij een inloopspreekuur van het Taalhuis kunnen volwassenen terecht die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of werken met de computer.

What's new?