11e Lustwarande: STATIONS

Dit jaar blikt Lustwarande met trots terug op twintig jaar expositiepraktijk in De Oude Warande. Voor STATIONS zijn daarom alleen kunstenaars uitgenodigd die, veelal als jonge talenten, eerder aan Lustwarande hebben deelgenomen. De geselecteerde kunstenaars, twaalf uit een lijst van honderdvijfenzeventig, hebben sinds hun eerdere deelname oeuvres ontwikkeld die inmiddels bepalend zijn voor de internationale sculpturale canon en zijn daarom van groot belang om getoond te worden. 

LUSTWARANDE '21 - STATIONS

De geselecteerde kunstenaars, twaalf uit een lijst van honderdvijfenzeventig, hebben sinds hun eerdere deelname oeuvres ontwikkeld die inmiddels bepalend zijn voor de internationale sculpturale canon en zijn daarom van groot belang om getoond te worden. STATIONS verwijst dan ook naar het moment dat de kunstenaars deelnamen aan Lustwarande – in het begin van hun loopbaan, of juist later, op diverse tijdstippen in een spanne van twintig jaar, soms herhaaldelijk - en de huidige fase in hun carrière, nu ze allen midcareer en established zijn. Tegelijk verwijst de titel naar de voor de locatie zo essentiële seizoenswisselingen en naar de staties van het leven. Naar het verstrijken van de tijd, naar transformatie en vergankelijkheid, en naar het voor Lustwarande en aanverwante buitenexposities zo belangrijke aspect wandelen. Het halthouden bij de afzonderlijke beelden zijn voor de wandelaar staties op zich. Hier ontvouwen zich nieuwe verhalen, die voelbaar maar niet direct aanwijsbaar onderling verbonden zijn. 

“Lustwarande laat je wandelen, vele uren lang (…). Lustwarande is met andere woorden niet alleen een tentoonstelling in een groene coulisse, maar ook een proces, een beweging.” Domeniek Ruyters - De Aarde Luistert Mee (Delirious Lustwarande - Excursions in Contemporary Sculpture III, 2019)

Aan STATIONS zullen o.a. deelnemen: Monica Bonvicini (IT), Tom Claassen (NL), Michel François (BE) & Douglas Eynon (UK), Gereon Krebber (DE), Mark Manders (NL), Navid Nuur (IR), Ugo Rondinone (CH), Thomas Rentmeister (DE), Maria Roosen (NL), Marien Schouten (NL) en Erwin Wurm (AU).

Early bird tickets met aantrekkelijke korting zijn tot en met 18 juni verkrijgbaar. Bestel zie hier.

What's new?