Rita_McBride_De_Pont

NATIONAL CHAIN 2020/SOCIAL PRACTICES

In De Pont komen beeldende kunst en dans samen in National Chain2020/Social Practices. Lees hier hoe Rita McBride haar installatie National Chain uit 1997 opnieuw interpreteerde!

Dance is nothing but a skillful way of being in the world - Alexandra Waierstall

Het De Pont museum presenteert: National Chain 2020/Social Practices, een speciaal project van de Amerikaanse kunstenaar Rita McBride, de Duits-Cypriotische choreograaf Alexandra Waierstall en de studenten van de Fontys Dance Academy. 

National Chain 2020/Social Practices kwam eind vorig jaar tot stand naar aanleiding van de uitnodiging van het museum aan Rita McBride, om te reageren op de bijzondere periode van de Covid-19-crisis en de impact daarvan op de samenleving. McBride stelde een herinterpretatie voor van haar installatie National Chain (1997), in samenwerking met choreograaf Alexandra Waierstall. De Pont zocht daarop contact met Fontys Dance Academy in Tilburg. Twaalf studenten uit het eindexamenjaar voeren het werk in april in kleinere groepen uit in het museum.

Nieuwe manier van kijken, bewegen en stilstaan

Nation…

Dance is nothing but a skillful way of being in the world - Alexandra Waierstall

Het De Pont museum presenteert: National Chain 2020/Social Practices, een speciaal project van de Amerikaanse kunstenaar Rita McBride, de Duits-Cypriotische choreograaf Alexandra Waierstall en de studenten van de Fontys Dance Academy. 

National Chain 2020/Social Practices kwam eind vorig jaar tot stand naar aanleiding van de uitnodiging van het museum aan Rita McBride, om te reageren op de bijzondere periode van de Covid-19-crisis en de impact daarvan op de samenleving. McBride stelde een herinterpretatie voor van haar installatie National Chain (1997), in samenwerking met choreograaf Alexandra Waierstall. De Pont zocht daarop contact met Fontys Dance Academy in Tilburg. Twaalf studenten uit het eindexamenjaar voeren het werk in april in kleinere groepen uit in het museum.

Nieuwe manier van kijken, bewegen en stilstaan

National Chain 2020/Social Practices is een aluminium constructie die als een soort raster laag in de ruimte hangt en deze opdeelt in segmenten van gelijke afmetingen. In De Pont wordt het werk extra monumentaal en strekt het zich uit over het gehele centrale plein van de voormalige textielfabriek. De bezoeker kan de structuur betreden en zijn eigen weg zoeken in de zee van geschakelde vierkanten. In deze nieuwe versie is National Chain 2020/Social Practices de speelse interventie die het sinds 1997 is, maar ook een werk dat de psychologische spanning oproept van een tijd waarin onze bewegingsruimte sterk is ingeperkt.

Rita McBride: "2020 heeft ons meer bewust gemaakt van onze veronderstellingen en vanzelfsprekendheden met betrekking tot sociale interactie. National Chain heeft door de jaren heen tot perspectiefverschuivingen geleid. Steeds weer roept het werk een gevoel van verrassing en humor op: het genereert nieuwe manieren van kijken, relateren, bewegen en stilstaan."

Fontys Dance Academy

National Chain 2020/Social Practices wordt dagelijks geactiveerd door studenten van de Fontys Dance Academy. De bewegingen van de dansers zijn gebaseerd op workshops met choreograaf Alexandra Waierstall, met wie Rita McBride eerder samenwerkte. De choreografie voor National Chain 2020/Social Practices krijgt volledig online vorm, via besloten Zoom-sessies tussen dansers, choreograaf en de kunstenaar. Een unieke virtuele creatie die alles zegt over de tijd waarin wij leven en tevens een bijzondere samenwerking tussen internationale en lokale kunstenaars van verschillende generaties en disciplines.

Ulrika Kinn Svensson, artistiek adviseur Fontys Dance Academy: "Dit project is een bijzondere versmelting van beeldende kunst en dans, waarin beide disciplines elkaar aanvullen en versterken. De Fontys Dance Academy leidt danskunstenaars op die weten hoe ze dans moeten maken en uitvoeren in én voor verschillende contexten. We hebben een sterke affiniteit met projecten die zich buiten het podium afspelen. Deze bijzondere samenwerking met De Pont, Rita McBride en Alexandra Waierstall sluit naadloos aan bij onze visie als internationale dansopleiding."

Team Alexandra Waierstall: Scott Jennings, Harry Koushos, Karolina Szymura.
Dansers Fontys: Jolanda Bazzi, Katya Vershinina, Joana Pereira de Sà Carvalho, Dazza
Schouten, Emma Versluys, Emma Hanekroot, Roberta Çekinskaitè, Lara de Ruyter, Myrthe Marchal,
Henna Männikkö, Antti-Pekka Pudas.

Wanneer

  • dagelijks t/m 2 mei 2021

Locatie